Nasi uczniowie odpoczywają, a my przygotowujemy się do kolejnego roku szkolnego.
Właśnie przyjęliśmy dostawy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione w ramach programu MEiN – Laboratoria Przyszłości. Sprzęt już od września będzie używany podczas lekcji i innych zajęć.

Więcej o projekcie w szkole: PROJEKT „Laboratoria Przyszłości”

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Środki zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, takiego jak drukarka 3D z akcesoriami, roboty edukacyjne do programowania, aparat fotograficzny cyfrowy, kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami, zestaw audio-video, stacje lutownicze do mikrokontrolerów oraz narzędzia. Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłości dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie na oficjalnej stronie: Laboratoria Przyszłości

Sprawozdania – rok szkolny 2022/2023

Sprawozdania – rok szkolny 2023/2024