Grantowe tło. Pośrodku napis Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne. Po lewej stronie napisu ikonka strzykawki i litery "I" w okręgu. Na dole po lewej stronie logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżąco przekazuje szkołom i placówkom
materiały informacyjne związane z procesem organizacji szczepień uczniów. 

Pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne, będzie to tydzień informacyjny, zorganizowane zostaną spotkania z rodzicami dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia. Odbędą się także zajęcia edukacyjne poświęcone temu tematowi. W zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach pomocne będą pakiety edukacyjne
przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne.

Poniżej znajduje się link do strony z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych obowiązujące od dn. 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach
epidemii w nowym roku szkolnym.

Poniżej znajduje się link do strony z wytycznymi dla szkół na rok szkolny 2021/2022:
 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r