W piątek, 25 czerwca 2020 r., odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz pożegnanie klasy VIII.

Galeria zdjęć: Zakończenie

Po powitaniu nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i przybyłych gości, odśpiewano hymn państwowy, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru szkolnego wraz ze ślubowaniem.

Chwilę potem głos zabrał dyrektor szkoły, Pani Iwona Mikołajuk:

„Z dumą i satysfakcją stwierdzam, że pomimo trudności jakim została poddana cała oświata w bieżącym roku szkoły, nasza szkoła zrealizowała swoje plany, cele, założenia. Było to możliwe tylko i wyłącznie dzięki wspólnej pracy, na którą składał się wysiłek nauczycieli, wychowawców, rodziców i was drodzy uczniowie. Ograniczenie funkcjonowania w jednostce systemu oświaty postawiło przed nami zadanie trudne, ale mobilizacja do pracy sprawiła, że dziś z satysfakcją możemy powiedzieć o pewnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W tym miejscu chciałabym bardzo gorąco podziękować moim nauczycielom i wychowawcom, którzy czasami wcześniej niż nasze ministerstwo myśleli o działaniach, które pomogą młodym Polakom – wam, drodzy uczniowie. […] Za zaangażowanie, za ogromny wkład pracy, jak również za samo doskonalenie w dziedzinach technologii komunikacyjno-informacyjnych, gdybym miała prawo, to wszyscy moi nauczyciele w dniu dzisiejszym otrzymaliby ocenę celującą. Drodzy państwo, doceniam wkład pracy. To była ciężka, ale rzetelna praca. Dziękuję również bardzo serdecznie wszystkim rodzicom, bo sytuacja doprowadziła do tego, że w każdym domu, jakiś zakątek tego domu, czy jakiś pokój, stał się taką mini szkołą, gdzie dziecko się uczyło i pracowało. Postawa rodziców naprawdę zasługuje na uznanie. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za dopilnowanie uczniów, za pomoc dzieciom, które w pewnym momencie zostały same w domu i musiały same sobie z tym radzić. To również wkład pracy z państwa strony, to również państwa zaangażowanie. Dziękuję bardzo serdecznie.

Chcę podziękować w sposób szczególny Radzie Rodziców i złożyć podziękowania na ręce pani Eweliny Goławskiej, przewodniczącej Rady Rodziców, za wspieranie szkoły, za konsultacje na bieżąco ze szkołą, za wspaniałą organizację Dnia Dziecka.

Składam podziękowania pracownikom szkoły, którzy od samego rana do końca dnia myśleli o tym, jak stworzyć bezpieczne warunki naszej pracy i nauki. Dziękuję Państwu.

Jeszcze jedne podziękowania pragnę skierować Organu Prowadzącego i złożę je na ręce Zastępcy Wojta Ulan-Majorat, pana Pawła Wierzchowskiego, za wsparcie placówki w trudnym roku szkolnym. Dziękujemy bardzo serdecznie.

Rozdano świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne dla rodziców, przyznano nagrody za udział w konkursach.

Warto podkreślić, że uczniowie naszej szkoły zostali w tym roku nagrodzeni szczególnym wyróżnieniem. Pięcioro uczniów otrzymało nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Ulan Majorat w postaci stypendium. Ci uczniowie dzięki swojej pasji i zaangażowaniu zdobyli bardzo wysokie osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu. Mamy bowiem w szkole niezrównanego sportowca, Rafała Domańskiego, który sercem i duszą oddany jest piłce nożnej, który w bieżącym roku szkolnym wraz ze swoją drużyną zdobył I miejsce w turnieju ogólnokrajowym. To wybitne hobby, które warto rozwijać, ale warto też nagrodzić. Mamy również uczniów, którzy zdobyli tytuł laureata w wojewódzkim konkursie pod hasłem „Razem chrońmy środowisko” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Stypendium otrzymały uczennice klasy VIII – Emilia Świderska, Weronika Szczygielska, Wiktoria Kusek, Anna Domańska.

Stypendia wręczył Zastępca Wójta Gminu Ulan-Majorat Pan Paweł Wierzchowski, który pogratulował zwycięzcom i w imieniu Organu Prowadzącego złożył podziękowania Pani dyrektor, wychowawcom, pedagogom za zaangażowanie, za wysiłek, za włożony trud w edukację dzieci w trudnym okresie pandemii i życzył wszystkim udanych oraz bezpiecznych wakacji.

Klasa VIII przygotowała część artystyczną, w której w humorystyczny sposób przedstawiła realia nauki zdalnej. Część artystyczna spowodowała, że nie było osoby, która nie ocierałaby oczu z łez od śmiechu.

Klasa VII, jak co roku, pożegnała swoich przyjaciół drobnym upominkiem, miłym słowem i przygotowaną piosenką i prezentacją ze zdjęciami absolwentów. Całość wywołała ogromne wzruszenie na twarzach uczniów.