25 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoła pamięta”. Ostatni piątek przed Wszystkimi Świętymi to dzień, w którym odwiedziliśmy lokalne miejsce pamięci.

Więcej zdjęć: Szkoła pamięta

Tego dnia uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami odwiedzili miejsce upamiętniające rotmistrza Wincentego Zawadzkiego. Zapaliliśmy znicz i wspomnieliśmy losy bohatera.

Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Fragment listu Ministra Edukacji Narodowej

[…] zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Dlatego też zachęcam Państwa do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” i zorganizowanie w swoich przedszkolach, szkołach, placówkach działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Chciałbym, aby kulminacja tych aktywności przypadła na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Mam nadzieję, że zainicjowana w tym roku akcja, będzie kontynuowana w kolejnych latach.

[…]

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodo
wej