W dniu 19 czerwca do naszej szkoły zawitał przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radzyniu Podlaskim – Pan Tomasz Sikora. Jego wizyta miała na celu przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa na wsi, szczególnie w kontekście zbliżających się wakacji.

Galeria zdjęć: Bezpieczeństwo na wsi

Pan Tomasz Sikora rozpoczął swoją prelekcję od przypomnienia zasad bezpieczeństwa w czasie letniego odpoczynku. Podkreślił, jak istotne jest zachowanie ostrożności podczas wyjazdów i zabaw na świeżym powietrzu. Wskazał na kilka podstawowych zasad podczas jazdy na rowerze, pomocy rodzicom w gospodarstwie.

Kolejnym ważnym tematem był zakaz prowadzenia pojazdów rolniczych przez dzieci i młodzież. Przedstawiciel KRUS-u przekazał uczniom informacje na temat niebezpieczeństw związanych z eksploatacją i obsługą maszyn rolniczych. Podkreślił, że prowadzenie takiego pojazdu wymaga odpowiednich umiejętności, doświadczenia i pełnoletniości. Zachęcił uczniów do informowania dorosłych o każdym niebezpiecznym zdarzeniu związanym z tym tematem.

Następnie omówione zostały zasady zachowania w lesie. Pan Tomasz Sikora przedstawił uczniom podstawowe zasady dotyczące unikania zagrożeń, jakie mogą wystąpić w lesie. Wskazał na konieczność zachowania ostrożności podczas zbliżania się do dzikich zwierząt, unikania poruszania się po nieoznakowanych szlakach oraz szanowania przyrody. Szczególną uwagę poświęcił też problemowi kleszczy i jadowitych zwierząt. Przedstawił metody zapobiegania ukąszeniom oraz właściwe postępowanie w przypadku takiej sytuacji.

Bezpieczeństwo nad wodą było kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas pogadanki. Przekazano uczniom informacje na temat podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad jeziorem, rzeką czy na basenach. Wskazano na konieczność nauki pływania, używania specjalistycznego sprzętu ochronnego oraz unikania ryzykownych zachowań w wodzie. Podkreślono, że bezpieczeństwo nad wodą to sprawa niezwykle ważna, która wymaga świadomości i odpowiedzialności.

Po zakończonej prelekcji uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na wsi, rozwiązując tematyczne krzyżówki. Spośród wszystkich uczestników, wybrane osoby otrzymały nagrody i upominki.

Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu istotnych informacji na temat bezpieczeństwa na wsi oraz zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zachowań w różnych sytuacjach. Dzięki temu spotkaniu mogły podnieść swoją świadomość i umiejętności związane z bezpieczeństwem.