W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r., w naszej szkole odbyły się obchody upamiętniające dzień nadania imienia Szkole oraz odsłonięcie kamienia i posadzenie Dębu Pamięci w ramach projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Galeria zdjęć: Dzień Patrona / Katyń… ocalić od zapomnienia

Chcąc wyrazić szacunek i podziękowanie Patronowi, uczniowie szkoły, młodzi patrioci wykonali w hołdzie narodowy taniec – polonez, jako dar płynący z przepełnionych bezmiarem wdzięczności serc. W życiu dorosłym, kiedy horyzonty możliwości poszerzą się, wielkimi czynami będą dawać świadectwo szacunku i podziękowania.

Podczas akademii wspomniano biografię Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko swoim życiem i posługą zawsze dawał świadectwo prawdy i uczciwości. Uczył obowiązku, że należy stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Dzieje ludzkości pokazują, że na świecie od wieków trwa nieprzerwanie walka o prawdę i walka z fałszem.   A przecież prawda jest nieśmiertelna, to kłamstwo ginie szybką śmiercią. Uczniowie szkoły idą droga wskazaną przez Patrona, który nauczył, że ,,Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą’’. Za głoszenie prawdy Ksiądz Jerzy oddał swoje życie. Jesteśmy wdzięczni naszym Dziadkom, Rodzicom i całemu starszemu od nas pokoleniu, że nie ustawali w walce o prawdę.

Zacytowano znamienne słowa Patrona: „Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro. Każda rzecz, każda sprawa wielka – musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”.

Słowa te wybrzmiały również w utworze „Miejmy nadzieję”, który wzbudza motywację, abyśmy mieli ogromną i niezłomną wiarę i nadzieję w swej duszy. Gdy je posiądziemy, nic nie jest w stanie nas pokonać.

W tym roku obchodzimy 11. rocznicę nadania szkole imienia. Dnia 6 czerwca 2011 r. odbyły się uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Kępkach imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

W 2007 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym samym roku zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, który zakłada upamiętnianie ofiar NKWD poprzez sadzenie Dębów Pamięci, w myśl zasady – jeden dąb, jedno nazwisko z Listy Katyńskiej.

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach z dumą włącza się w realizację programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Cała społeczność szkoły dołączyła do Łańcucha Pamięci Kolejnych Pokoleń, aby w znaczący sposób przyczynić się do zachowania i przekazywania pamięci o znanych oraz nieznanych Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

Jesteśmy ważnym ogniwem w łańcuchu pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Nasz Bohater

Imię i nazwisko: Czesław Czajkowski

Imiona rodziców: Walerian i Kamila (z d. Mazurek)

Stopień wojskowy: Porucznik

Data i miejsce urodzenia: 07.07.1910 r., Radzyń Podlaski

Data i miejsce mordu: 1940 r., Katyń

Miejsce posadzenia Dębu Pamięci: Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach 

Data uroczystości posadzenia Dębu Pamięci: 6 czerwca 2022 r.

Inne dane: Absolwent Wydziału Inżynierii w Państwowej Szkole Technicznej w Wilnie. W 1934 roku ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w 19. Dywizji Piechoty.  25.11.1936 r. – przydzielony do 34. Pułku Piechoty i mianowany na stopień podporucznika. W dalszych latach życia mieszkał i pracował w Lublinie oraz Hrubieszowie. Był geodetą mierniczym. Po agresji sowieckiej na Polskę, w 1939 roku, trafił z grupą czterech i pół tysiąca oficerów do obozu jenieckiego w Kozielsku (Lista wywozowa L.W. 035/1 16 IV 1940 AM 3241). W 2007 roku został pośmiertnie mianowany na stopień porucznika.

W odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej oraz posadzeniu Dębu Pamięci wzięli udział: Wójta Gminy Ulan-Majorat – Pan Jarosław Koczkodaj, Dyrektora Szkoły – Pani Iwona Mikołajuk, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły – Pani Ewelina Goławska oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Paulina Szmulik. Tablicę Pamiątkową i Dąb Pamięci uroczyście poświęcił Ksiądz Proboszcz Krzysztof Pawłowski.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach gorąco podziękowała Gościom za wspólne przeżywanie uroczystości i towarzyszenie szkole w tak ważnym momencie. 

Ogromną wdzięczność wyraziła Organowi Prowadzącemu Szkołę, szczególnie Wójtowi Gminy Ulan – Majorat, Panu Jarosławowi Koczkodajowi, za pomoc i wsparcie. 

Złożyła nadzwyczajne wyrazy wdzięczności Nauczycielom i Pracownikom szkoły za pracę, trud i zaangażowanie w realizacji przedsięwzięcia.

Gorąco podziękowała Pani Ewie Szczygielskiej, Panu Grzegorzowi Ostojskiemu, Panu Marcinowi Goławskiemu, Panu Sławomirowi Domańskiemu za zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości.

Podziękowania skierowała również do Rady Rodziców Szkoły za owocną współpracę w realizacji edukacyjnej i wychowawczej misji. 

W sposób szczególny podziękowała wszystkim Uczniom szkoły za wielką odpowiedzialność, za okazaną umiejętność współdziałania oraz poczucie wspólnoty celów.

W dowód wdzięczności gościom ofiarowana została Księga Pamiątkowa jako wspomnienie uroczystości.