W sobotę, 15 maja 2021 r., Szkoła Podstawowa w Kępkach przyłączyła się do akcji „Ulańskie Sprzątanie Gminy”. Wspólne sprzątanie naszej miejscowości pobudziło i wzmocniło świadomość ekologiczną oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Więcej zdjęć: Ulańskie Sprzątanie Gminy

Tego dnia uczniowie pod opieką nauczycieli posprzątali pobocza dróg i przydrożne rowy w Kępkach.

Po zakończonej akcji sprzątania mile spędziliśmy czas przy ognisku.

Jak postępować z odpadami?

– Unikanie – mniej kupować, kupować rozważnie, w opakowaniach ekologicznych lub bez opakowań, kupować rzeczy trwałe, wielorazowego użytku
– Wielokrotne wykorzystanie np. rzeczy niepotrzebne przekazywać innym (np. PCK, antykwariaty)
– Ponowne przetwarzanie (czyli także segregowanie), odzysk surowców wtórnych
– Bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się już wykorzystać.

Więcej o sposobach segregacji: Ulotka