2e7db936c77c020d29ebaa1627c413d022ba6752

Wyjazd na basen 9 stycznia 2018 r.

Wyjeżdżamy o 10.30 ( po 3 lekcji),

powrót planowany jest około godz. 13.00

 

Uczniowie, którzy jadą na basen przychodzą do szkoły na godz. 8.00 i uczestniczą w trzech pierwszych lekcjach.