Pani Ewelina Goławska – przewodnicząca

Pani Barbara Zarzycka –  z-ca przewodniczącej

Pani Monika Rozwadowska – sekretarz

Pani Justyna Szczygielska – skarbnik

Komisja rewizyjna:

Pani  Katarzyna Goławska-Raczyńska

Pani Ewelina Meronk

Pani Ewelina Goławska – przewodnicząca

Pani Barbara Zarzycka–  z-ca przewodniczącej

Pani Monika Rozwadowska – sekretarz

Pani Sylwia Wierzchowska – skarbnik

Komisja rewizyjna:

Pani  Katarzyna Goławska- Raczyńska

Pani Ewelina Meronk

Pani Ewelina Goławska – przewodnicząca

Pani Barbara Zarzycka–  z-ca przewodniczącej

Pani Monika Rozwadowska – sekretarz

Pani Justyna Szczygielska – skarbnik

Komisja rewizyjna:

Pani  Sylwia Wierzchowska

Pani Ewelina Meronk