Dzwonki

1. 8:00 – 8:45

2. 8:50 – 9:35

3. 9:50 – 10:35

4. 10:50 – 11:35

5. 11:40 – 12:25

6. 12:30 – 13:15

7. 13:20 – 14:05

8. 14:10 – 14:55

PLATFORMA

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Niepodległa”

 Cel konkursu:

 • Nagrodzenie i wyeksponowanie nagrodzonych prac plastycznych w czasie wystawy pokonkursowej.
 • Udział szkół w kreowaniu i upowszechnianiu zainteresowania kulturą i sztuką
 • Zachęcenie uczestników do zainteresowania historią, budowanie poczucia dumy z przynależności do polskiego narodu, rozpowszechnianie postaw patriotycznych.
 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach;   Kępki 26 A, 21-307 Ulan-Majorat; telefon: (83) 351 90 01; e-mail: spkepki@interia.pl

 • Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest od uczniów Szkół Podstawowych w całym kraju.

 1. Praca konkursowa:
 2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 • Temat pracy konkursowej – „Niepodległa”. Praca ma przedstawiać artystyczną wizję autora dotyczącą Polski.
 • Rozmiar pracy – format A4.
 • Forma- rysunek, malarstwo, grafika, tkactwo.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie przez autora. Autor przenosi prawa do wykorzystania prac na Organizatora, w tym do wyeksponowania prac na wystawie pokonkursowej.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1).
 1. Przebieg konkursu
 2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach:
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VII
 1. Prace podlegać będą następującym kryteriom:
 • Zgodność pracy z tematem
 • Oryginalność/kreatywność
 • Walory artystyczne, m. in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 1. Prace na konkurs należy przesłać do dnia 10 czerwca 2018 roku na adres: Szkoła Podstawowa   Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach, Kępki 26A, 21-307 Ulan Majorat
 2. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 prace.
 3. Prace przechodzą na własność Organizatora
 4. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 r.
 5. Nagrody:
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi Organizator konkursu.
 7. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, która odbędzie się we wrześniu 2018 r., w Sali Radzyńskiego Ośrodka Kultury ( Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski). Wstęp na wernisaż otwarty. O dokładnym terminie Organizator poinformuje na dwa tygodnie przed wernisażem.