Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Tomasz Nowakowski, adres e-mail: iod@rodokontakt.pl