BIBLIOTEKA

GODZNY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Godziny pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach w roku szkolnym 2020/2021 od dnia 18. 01. 2021 r.Lekcja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

    

7:30-8:00

(30 min.)

2.

 

10:35 – 11:35

(60 min)

   

3.

9:50-10:50

(60 min)

 

9:35-11:05

(90 min.)

9:50-10:50                    (60 min)

 

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     
 

II  długa 

przerwa

II długa 

przerwa

I i II długa przerwa

II długa przerwa

 

Czas

pracy

60 min.

60 min.

90 min.

60  min.

30 min.

Razem

300 min. = 5 godzin

Nauczyciel bibliotekarz w roku 2020/2021:
mgr Iwona Wysokińska
 
1. W bibliotece, w tym samym czasie, mogą przebywać 3 osoby
2. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.