Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Pani Ewelina Goławska – przewodnicząca

Pani Barbara Zarzycka–  z-ca przewodniczącej

Pani Monika Rozwadowska – sekretarz

Pani Sylwia Wierzchowska – skarbnik

                                                               Komisja rewizyjna:

                                                                   Pani  Katarzyna Goławska- Raczyńska

                                                                       Pani Ewelina Meronk

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Pani Ewelina Goławska – przewodnicząca

Pani Barbara Zarzycka–  z-ca przewodniczącej

Pani Monika Rozwadowska – sekretarz

Pani Justyna Szczygielska – skarbnik

Komisja rewizyjna:

Pani  Sylwia Wierzchowska

Pani Ewelina Meronk

szkola
szkola
szkola
szkola