Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata 2022 odbywała się pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. W poniedziałek, 19 września 2022 r., uczniowie naszej szkoły włączyli się bardzo aktywnie w światowy projekt. Rano wybrali się rowerami do miejscowości Wagram, gdzie poznali dwie formy prawnej ochrony przyrody: Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu oraz trzy pomniki przyrody: okazałe dęby.

Więcej zdjęć: Sprzątanie Świata 2022

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przygotowało Kodeks Ekologa, który został wyeksponowany na szkolnym korytarzu. Po krótkim apelu, z przekonaniem, że ważnym jest posprzątać, ale jeszcze ważniejszym nie śmiecić, przedszkolaki i wszyscy uczniowie wyruszyli w teren, aby uporządkować najbliższą okolicę szkoły. 

Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie.