Od 12 do 16 września, uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat profilaktyki chorób zakaźnych.

Celem naszych działań było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Treści na temat zasad zdrowego trybu życia zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Zostały one wykorzystane na zajęciach z wychowawcami jako wstęp do dyskusji o zdrowiu. Przedszkolaki i uczniowie szkoły obejrzeli, w czasie ogólnoszkolnego spotkania, prezentację, która przybliżyła i utrwaliła zasady ochrony przed różnymi chorobami zakaźnymi. Dbajmy o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektor Sanitarny.