Dzienne archiwum: 22 listopada 2021

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Bohater ON w Twojej szkole”. To część kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego a także promocja postaw patriotycznych
i popularyzowanie historii Polski XX w.

W klasach 4-8 przeprowadzone zostały lekcje na temat Powstania Warszawskiego, na których wykorzystano materiały edukacyjne i scenariusze przesłane przez organizatorów akcji. Nasi uczniowie
odwiedzili też lokalne miejsce pamięci w Skrzyszewie, gdzie znajduje się kamień z tablicą upamiętniającą lokalnego bohatera narodowego – rtm. Wincenta Zawadzkiego.

Z wielkim poruszeniem odczytaliśmy „Przesłanie Powstańców Warszawskich”, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci. Narodowej. Zostało ono zapisane na tablicy pamiątkowej i zawiera własnoręcznie złożone podpisy powstańców. Pamiątka ta wisi w naszej szkole na honorowym miejscu i ma dla nas szczególną wartość – jest testamentem narodowych bohaterów, przypomina o ich heroizmie i ofiarności.