19 listopada 2021r. naszą szkołę odwiedził pan Zbigniew Strzyżewski – pracownik Kolei Mazowieckich.

Więcej zdjęć: Spotkanie z kolejarzem

Pan Zbigniew przyszedł na spotkanie w swoim mundurze służbowym i w interesujący sposób opowiadał dzieciom o pracy maszynisty, konduktora, dyżurnej ruchu. Dzieci z klas I-III oraz Oddziału Przedszkolnego chętnie zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i z dumą pozowały do zdjęć w czapce kolejarza. Uczniowie dowiedzieli się, w jakich zawodach można pracować na kolei, jakie trzeba ukończyć szkoły, aby zostać np. maszynistą lub konduktorem. Duża część spotkania poświęcona była zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na zakończenie spotkania uczniowie zostali obdarowani malowankami, kredkami i innymi pamiątkami. Serdecznie dziękujemy za
wspaniałą wizytę.

25 listopada obchodzimy Dzień Kolejarza. Jest to polskie święto obchodzone corocznie przez kolejarzy i pracowników kolei w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Tego dnia prezentowana jest historia kolei, praca na zapleczu, organizowane są konkursy z nagrodami oraz prezentacje nowoczesnego i historycznego taboru. To również okazja do awansowania i odznaczenia pracowników za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Krzyżem Zasługi czy odznaką honorową Zasłużony dla Kolejnictwa.