Uroczystym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, o godzinie 11.11, rozpoczął się 10 listopada br. apel z okazji Święta Niepodległości.

Galeria zdjęć: Święto Niepodległości

Uczniowie z klasy siódmej i ósmej pod kierunkiem pani Joanny Łukasiewicz przygotowali montaż słowno-muzyczny upamiętniający ważną dla Polaków datę – 11 listopada 1918 roku oraz naszą trudną drogę do odzyskania wolności i niepodległości.

Odśpiewane przez naszych uczniów pieśni takie jak: „Rota”, „Wojenko, wojenko…” czy „My, Pierwsza Brygada” przypomniały o wielkim patriotyzmie naszych przodków, ich ofiarności i wierności wobec polskich tradycji.

Na zakończenie pani dyrektor Iwona Mikołajuk serdecznie podziękowała młodym artystom za przygotowanie apelu oraz zwróciła uwagę na ważny element – piękną dekorację, która ubarwiła i uświetniła naszą uroczystość.

Przed akademią o godzinie 9.00 klasa VIII wraz z panią dyrektor i nauczycielami złożyli wieniec oraz zapalili znicz w miejscu upamiętniającym lokalnego bohatera w Skrzyszewie, rotmistrza Wincentego Zawadzkiego. Na miejscu Wójt Gminy Ulan Majorat, pan Jarosław Koczkodaj, podkreślił, jak ważną rolę odgrywa pamięć o bohaterach, pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz jak ogromne znaczenie ma każde ludzkie życie.