19 października przypada wspomnienie Patrona naszej Szkoły – Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dnia lekcje religii poświęcone były na poszerzenie wiadomości z życiorysu Księdza Jerzego.

Ksiądz Jerzy szafował świętymi sakramentami, działał mężnie i pokornie, zawsze był blisko ludzi. Przestrzegał przed chęcią odwetu i wzywał do trwania w nadziei. Uczył jedności, pokoju oraz przebaczania. Orędownik miłości, prawdy, wolności i solidarności. Uczniowie rysowali portret Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Przygotowano tego dnia gazetkę z informacjami o Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce oraz wystawę książek na temat patrona szkoły.