13 października społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła Święto Edukacji Narodowej.

Więcej zdjęć: Dzień Edukacji Narodowej 2020

Zasady reżimu sanitarnego pozwoliły na krótkie spotkanie na apelu szkolnym. Samorząd Uczniowski oraz przedstawiciele uczniów słowami wierszy i piosenek podziękowali za trud nauki i wychowania swoim wychowawcom i nauczycielom. Słowa podziękowania i najlepsze życzenia przekazała Gronu Pedagogicznemu i pracownikom szkoły, Dyrektor Iwona Mikołajuk oraz Wójt Gminy Ulan Majorat Jarosław Koczkodaj.

Dziękujemy za obecność gościom uroczystości: Panu Wójtowi, emerytowanej nauczycielce Pani Irenie Domańskiej oraz przedstawicielom Rady Rodziców.