Przedłużony zostaje termin ograniczenia funkcjonowania szkoły do dnia 07 czerwca 2020 r. i do tego dnia nadal prowadzone będzie kształcenie na odległość.