Od dnia 25 maja 2020 r.  do dnia 07 czerwca 2020 r. uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych,  w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca 2020 r. będą zdawać egzamin ósmoklasisty. 

Od dnia 01 czerwca do dnia 07 czerwca  2020 r. uczniowie pozostałych klas ze szkoły będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły  z konsultacji z nauczycielami  wszystkich zajęć edukacyjnych. 

Konsultacje dla uczniów będą dobrowolne.

Uczniowie będą mieli również możliwość korzystania z biblioteki szkolnej

Szczegółową informację o harmonogramie, formach i terminach konsultacji oraz o procedurach i środkach bezpieczeństwa na terenie szkoły przekazane zostaną przez Wychowawców.

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 opracowane zostały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.