Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Utrzymane zostają terminy egzaminu ósmoklasisty – egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. 

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Uczniom i Rodzicom przekazane zostaną przez Wychowawcę.