Hasłem przewodnim przypadającej 18 maja setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły były słowa papieża skierowane do artystów – „Uczyń z życia arcydzieło”. Uczniowie naszej szkoły przesłali swoje prace artystyczne, przyłączając się w taki sposób do obchodów stulecia urodzin Karola Wojtyły.

Humanistyczne przesłanie pełne wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi – m. in. z tego względu Papież Jan Paweł II jest uważany na całym świecie jako człowiek pokoju, pojednania i otwarcia na drugiego. Jego fascynująca biografia dowodzi, że ludzkie życie może być niezwykłe w swojej zwyczajności. To historia człowieka, który pokazał, jak można żyć pięknie, jak uczynić ze swego życia prawdziwe arcydzieło.

Z pewnością należy pochylić się z uwagą nad życiem Karola Wojtyły: na nowo poznać lub powtórzyć sobie Jego życiorys; zagłębić się w czytaniu wielu dzieł literackich oraz Jego nauczaniem; prześledzić pielgrzymki papieskie do ludzi na całym świecie; zamyślić się nad pięknem Jego życia i chcieć w swoim życiu zmienić coś na lepsze; spróbować być artystą, który pragnie ze swojego życia uczynić arcydzieło.

Pamiętna modlitwa przy grobie Patrona naszej szkoły.

Prace artystyczne naszych uczniów. W albumie portrety Papieża Jana Pawła II oraz dary, które uczniowie chcieliby Mu wręczyć.