Początek maja to dla nas szczególne dni, które rozbudzają w nas ducha patriotyzmu. Po Międzynarodowym Święcie Pracy obchodziliśmy Dzień Flagi Państwowej, a trzeciego dnia – rocznicę uchwalenia Konstytucji. W tych dniach istotną kwestią jest upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci oraz uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, szczególnie związanych z historią danej społeczności. Uczniowie naszej szkoły z klasy VIII, Aleksandra Rozwadowska – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, Kinga Raczyńska oraz opiekun Samorządu Szkolnego – p. Daniel Ostrowski, odwiedzili w Skrzyszewie miejsce pamięci lokalnego bohatera i zapalili znicz pod kamieniem upamiętniającym rotmistrza Wincentego Zawadzkiego.