Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu kolejnych działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Przedłużony zostaje termin ograniczenia funkcjonowania szkół do dnia 24 maja 2020 r. i do tego dnia nadal prowadzone będzie kształcenie na odległość.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.