W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość, zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów i rekrutacji.

Egzaminy odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.