Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

Kształcenie na odległość to dobry czas na rozwijanie wyobraźni i budowanie kreatywności dzieci. Z okazji Świąt Wielkanocnych w domach pojawiły się żywe dekoracje świąteczne. W naszych ogrodach zakwitły tulipany, a nasi uczniowie stworzyli bardzo ciekawe prace plastyczne na ten temat. W ostatnim czasie świętowaliśmy Dzień Ziemi. W domach i szkole również nie zabrakło tego tematu.  Prezentujemy efekty pracy naszych uczniów. Wielkie gratulacje dla autorów.

Czytaj dalej…

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty od 7 do 9 lipca 2020 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkole wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu kolejnych działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Przedłużony zostaje termin ograniczenia funkcjonowania szkół do dnia 24 maja 2020 r. i do tego dnia nadal prowadzone będzie kształcenie na odległość.

Czytaj dalej…

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość, zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów i rekrutacji.

Egzaminy odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym do 26 kwietnia 2020 r.