Dzwonki

1. 8:00 – 8:45

2. 8:50 – 9:35

3. 9:50 – 10:35

4. 10:50 – 11:35

5. 11:40 – 12:25

6. 12:30 – 13:15

7. 13:20 – 14:05

8. 14:10 – 14:55

PLATFORMA

Dnia 5 marca 2020 r, nasza szkoła włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Więcej zdjęć: Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizowali w pierwszym tygodniu marca wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego

Odwiedziliśmy lokalne miejsce pamięci w Skrzyszewie, gdzie znajduje się kamień upamiętniający rotmistrza Wincentego Zawadzkiego.

Na godzinie wychowawczej i na lekcji historii uczniowie mieli możliwość poznania historii związanej z „Żołnierzami Wyklętymi”.

Przygotowano szkolną wystawę książek o Żołnierzach Wyklętych.

Na korytarzu przygotowano również gazetkę poświęconą temu wydarzeniu. 

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.