Dnia 28 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach odbyło się ślubowanie przedszkolaków i uczniów  klasy pierwszej. W uroczystości  wzięli udział zaproszeni goście – Pan Stanisław Durka- przedstawiciel organu prowadzącego , Rodzice , Prezydium Rady Rodziców Szkoły, nauczyciele, uczniowie.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie zapoznawały i wdrażały dzieci  do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki . Zarówno dzieci z oddziału przedszkolnego jak i klasa pierwsza przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną , w której  zaprezentowali  swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze.  W  części  oficjalnej uczniowie złożyli przysięgę na Sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z oddziału przedszkolnego oraz każdego ucznia z klasy pierwszej   poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce oraz radości i zadowolenia w wykonywaniu codziennych szkolnych obowiązków. Wszyscy pasowani uczniowie otrzymali upominki od Dyrektora Szkoły , a Pan  Stanisław Durka obdarował dzieci słodkościami.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodzicówDSC_0128DSC_0143DSC_0123DSC_0015DSC_0021DSC_0022DSC_0027DSC_0032DSC_0033DSC_0040DSC_0044DSC_0045DSC_0046DSC_0146DSC_0118DSC_0097DSC_0067DSC_0092DSC_0096DSC_0139DSC_0134DSC_0107