Dnia 20 października 2016 r.  w  Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach  odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość tę swoją obecnością uświetnili Wójt  Gminy Ulan- Majorat  Pan Jarosław Koczkodaj ,  Proboszcz Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach ks. Piotr Trochimiak, rodzice z Prezydium Rady Rodziców Szkoły na czele, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz pracownicy emeryci.

 Dyrektor Szkoły Pani Iwona Mikołajuk  powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Podziękowała nauczycielom i pracownikom za sumienną pracę, za zaangażowanie, rzetelność i poświęcenie na polu dydaktyki, wychowania i opieki. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na niesamowitość i wyjątkowość  osoby nauczyciela jako  jednej z najbardziej wyjątkowych postaci na świecie,  bo któż inny mógłby każdego dnia swojego życia ofiarowywać to, co w nim najlepsze. Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty złożyła życzenia satysfakcji, zadowolenia, radości, entuzjazmu , twórczego zapału oraz zdrowia i realizacji osobistych planów.  Życzyła ,,  takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości  i wytrwałości, aby służba dzieciom, tym posłusznym i tym niepokornym zrodziła wiele cennych owoców’’.

 Dyrektor Szkoły skierowała wyrazy  wdzięczności  do Organu Prowadzącego , Rady Rodziców Szkoły , Parafii Gąsiory i Parafii Ulan-Majorat, podziękowała za wsparcie,  życzliwość i przychylność.

  Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali część artystyczną, w której dowcipem, wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za serce i troskę włożone w  kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Rada Rodziców Szkoły  na ręce  Dyrektora Szkoły  złożyła serdeczne życzenia, podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za trud, troskę  i poświęcenie. Uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom  szkoły oraz wręczyli słodkie upominki. Całej uroczystości towarzyszyła  radosna, a chwilami podniosła atmosfera, słowa wdzięczności od uczniów i rodziców potrafiły wzruszyć i wycisnąć łzę w oku.

 Uwieńczeniem spotkania był wspaniały tort.

DSC_0001

DSC_0017

DSC_0039DSC_0030DSC_0008DSC_0007