XI GMINNY PRZEGLĄD

PALM WIELKANOCNYCH

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ULAN MAJORAT

palemki

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. BŁ. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kepkach w Kępkach

 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Ulan Majorat

 3. Konkurs polega na wykonaniu palmy wielkanocnej. Do wykonania pracy można wykorzystać wszelkie techniki.

 

 

 4. Cele konkursu:

– podtrzymanie tradycji regionalnej

– wzbogacenie wiedzy uczniów na temat tradycji i historii obrzędów polskich,

– inspirowanie do poszukiwań ciekawych form pracy artystycznej

– pobudzanie kreatywności i doskonalenia umiejętności artystycznych i moralnych

– stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń

 

5. Założenia regulaminowe:

Palmy wielkanocne oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy 0-III oraz klasy IV-VI

– Prace powinny być wykonane indywidualnie .

– Szkoła prezentuje na konkursie po maksymalnie 2 palmy w każdej kategorii wiekowej.

Zachęcamy do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

 

6.Termin konkursu

Konkurs odbędzie się w S.P. w Kępkach dnia 26 marca 2015 r. o godz. 11.00

Prosimy o podanie imion i nazwisk uczestników oraz opiekunów do dnia

20 marca 2015 roku pod numer telefonu: 698-661-331.                                                  

Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 7. Komisja oceniać będzie :

– inwencję twórczą

– ciekawe rozwiązania i poszukiwania środków wyrazu artystycznego.

– ogólny wymiar artystyczny.

 9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

ORGANIZATORZY